WMO Vergoeding

Atelier De Raaf is een maatwerkvoorziening voor begeleiding voor 12 Twentse gemeenten en biedt twee soorten ondersteuning:
– Begeleiding groep
– Individuele begeleiding

De ondersteuning door Atelier De raaf kan worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor Jeugd en Volwassenen wanneer je een beschikking van jouw gemeente hebt gekregen voor ondersteuningsbehoefte 1 of 2.
Je betaald dan alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage vindt je op de website van het CAK.

Wanneer je nog geen indicatie of beschikking hebt, dan kan je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van jouw gemeente. Weet je niet hoe dit moet, of heb je misschien een andere vraag? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

De vergoeding van deze zorg/ondersteuning kan op twee manieren: Met Zorg in Natura en met een Persoonsgebonden Budget.

Zorg in natura
Bij Zorg in Natura (ZiN) regelt Atelier De Raaf met de gemeente de aanmelding en alle administratie. Jij maakt met Atelier De Raaf afspraken over de manier waarop de zorg en ondersteuning krijgt. De afspraken die wij samen maken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de ondersteuning biedt voor het soort zorg en ondersteuning waarvoor je een indicatie hebt gekregen. Met jouw PGB kan je ondersteuning bij Atelier de Raaf inkopen. De afspraken die wij samen maken worden vastgelegd in het de pgb- modelovereenkomst en ondersteuningsplan.