Wat te doen bij een klacht ?

Meld jouw klacht zo snel mogelijk bij de begeleider van Atelier De Raaf. Het is fijn als je eerst met jouw eigen begeleider kan praten wanneer je ontevreden bent. Het is mogelijk dat het voor de begeleider niet duidelijk is dat je ontevreden bent. Je geeft ons dan de kans om samen met jou te kijken naar verbeteringen en onvrede weg te nemen.

Lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan of komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Atelier De Raaf. Deze klacht wordt dan vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld. Atelier De Raaf is hiervoor aangesloten bij de Geschilleninstantie van ‘De Zorgprofessional’. De functies en instanties van de coöperatie ‘De Zorgprofessional’ zijn opgesteld conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en erkent door het ministerie van VWS. Je mag jouw klacht gratis melden bij de klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan in een bemiddelingsgesprek of adviseert bij vervolgstappen.
Je kan rechtstreeks contact opnemen.


Contactgegevens Klachtenfunctionaris

Mw. W. Verwoerd
T 06 4837 8017
info@willekeverwoerd.nl

Aansluitnummer van Atelier De Raaf: 749