Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Atelier De Raaf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier De Raaf, en/

of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier De Raaf verstrekt.

Atelier De Raaf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Atelier De Raaf gegevens nodig heeft

Atelier De Raaf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om

verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch

onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Atelier De Raaf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u

gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Atelier De Raaf gegevens bewaart

Atelier De Raaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er

geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Atelier De Raaf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Atelier De Raaf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van

uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens

worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier De Raaf gebruikt deze informatie

om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en

worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Atelier De Raaf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe

Privacyverklaring

Datum 31 mei 2018

www.atelier-deraaf.nl

effectief de Adwords-advertenties van Atelier De Raaf bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen

informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over

de Website aan Atelier De Raaf te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit

van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier De Raaf heeft hier geen invloed op.

Atelier De Raaf heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier De Raaf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar roelien@atelier-deraaf.nl. Atelier De Raaf zal zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Atelier De Raaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De

website van Atelier De Raaf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier De Raaf verzamelde persoonsgegevens, neem

dan contact met Atelier De Raaf op via roelien@atelier-deraaf.nl. www.atelier-deraaf.nl is een website van Atelier De Raaf.

Atelier De Raaf is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Strootbeekweg 190, 7548 RE Enschede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

Telefoon: 0623384633

E-mailadres: roelien@atelier-deraaf.nl